dSPE Temizleme Kitleri

KOÇAR firması Almanya'da yerleşik CHROMATIFIC UG firmasının Türkiye genel distribütörlüğünü yapmaktadır.

dSPE temizlemesi aşamasında ekstraksiyon ile elde edilen örnek ekstraktı, saf sorbent ve MgSO4 içeren dSPE Clean-tüplerine (2mL, 5mL veya 15mL santrifüj tüpleri) konur. Seçilen sorbent istenmeyen matris maddelerini numuneden çıkarırken MgSO4 ise fazla suyun atılmasına yardımcı olarak analit ayrılmasını geliştirir. Tüm kitler ayrıca seramik homojenizatörler ile birlikte de bulunmaktadır.